Nocľaháreň

V nocľahárni poskytneme okamžité prenocovanie v teple, sprchu, práčku a večeru.

E-mail: info@spodmar.sk

Tel.: 0917 673 107

Vašu finančnú pomoc môžete poukázať na číslo účtu: SK83 0200 0000 0000 2093 5612. Ďakujeme.