Podávame vám pomocnú ruku

Vitajte na stránkach Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín

Pamätník nenarodeným deťom a Hrob pre nenarodené deti

V Svidníku na hlavnom cintoríne pribudol majestátny pamätník nenarodeným deťom, znázorňujúci rozlúčku otca a matky so svojim potrateným dieťatkom. Súčasťou pamätníka je aj hrob pre deti, ktoré zomreli pred narodením – pri spontánnom alebo umelom potrate. V hrobe sú v súčasnosti uložené pozostatky niekoľkých detí. Pamätník a hrob je miestom spomienky na všetky deti, ktoré predčasne zomreli, či už spontánne, alebo pri umelom potrate. Taktiež je miestom modlitby za všetkých rodičov, ktorí trpia takouto stratou.

  Útulok a nocľaháreň v Dome Sv. Jozefa

Naše občianske združenie ponúka pomoc každému človeku v núdzi a hlavne v situácii, keď prišiel o strechu nad hlavou. V útulku poskytneme alebo pomôžeme zabezpečiť ubytovanie. Ponúkame tiež stravu, núdzové oblečenie, teplú sprchu, práčku, hľadanie zamestnania, vybavovanie dokladov, pomoc na úradoch a iné formy pomoci. V nocľahárni poskytneme okamžité prenocovanie v teple, sprchu, práčku a večeru.

logo-ruka-favicon2Ďakujeme všetkým dobrodincom

Vašu finančnú pomoc môžete poukázať na číslo účtu: SK83 0200 0000 0000 2093 5612. Ďakujeme.