Podávame vám pomocnú ruku

Vitajte na stránkach Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín

PAMÄTNÍK A HROBOVÉ MIESTO NENARODENÝM

V Svidníku na hlavnom cintoríne pribudol majestátny pamätník nenarodeným deťom, znázorňujúci rozlúčku otca a matky so svojim potrateným dieťatkom. Je miestom spomienky na všetky deti, ktoré predčasne zomreli, či už spontánne, alebo pri umelom potrate. Taktiež je miestom modlitby za všetkých rodičov, ktorí trpia takouto stratou. V neposlednom rade má aj výchovný charakter úcty k životu a jeho ochrane od počatia až po prirodzenú smrť. Veľmi dôležitým a jedinečným prvkom, poukazujúcim na tradičnú rodinu, je prítomnosť obidvoch rodičov v životnej veľkosti. Na tento projekt bola Ministerstvom vnútra SR zriaďovateľovi o.z. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku pod registračným číslom 000-2018-20450 schválená verejná zbierka s transparentným účtom.

TOTO DIELO MOHLO VZNIKNÚŤ S POMOCOU ŠTEDRÝCH DARCOV, KTORÝM VYSLOVUJEME ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ.

Dôvody, prečo je dôležité pochovať potratené dieťa:

 STRÁNKA jE VENOVANÁ AJ ÚTULKU DOMU SV. JOZEFA V SVIDNÍKU

Ďakujeme dobrodincom

pro-life
logo-ruka-favicon2
pro-life
logo-ruka-favicon2
pro-life
logo-ruka-favicon2

Vašu finančnú pomoc môžete poukázať na číslo účtu: SK83 0200 0000 0000 2093 5612. Ďakujeme.