Útulok

Pomáhame rodinám a manželom v kritickej situácii. Forma pomoci je nielen teoretická, ale tiež konkrétna, praktická.

E-mail: info@spodmar.sk

Tel.: 0917 673 107


V rámci pomoci všetkým deťom, a hlavne tým nenarodeným, vyvíjame aktivity na záchranu života počatých detí. Zrealizovali sme pamätník nenarodeným deťom vo Svidníku, ktorý je kombinovaný s hrobovým miestom pre nenarodené deti. Pomôžeme rodičom vo všetkých krokoch po potratení bábätka od žiadosti v nemocnici, až po dôstojné pochovanie jeho pozostatkov. Naše kontaktné číslo: 0917 673 107, alebo elektronicky na info@spodmar.sk.

Vašu finančnú pomoc môžete poukázať na číslo účtu: SK83 0200 0000 0000 2093 5612. Ďakujeme.