Kontakt

Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín Svidník
Dlhá 505/9
089 01  Svidník

IČO: 36150282
DIČ: 2021373442

Číslo bankového účtu: SK83 0200 0000 0000 2093 5612

E-mail: info@spodmar.sk
Tel.: 0917 673 107

Vašu finančnú pomoc môžete poukázať na číslo účtu: SK83 0200 0000 0000 2093 5612. Ďakujeme.